Utomhusporträtt av Ellen Bushell

Foto: Erik Thor/SUA

Om Ellens forskning

Malaria är en infektionssjukdom som plågat människor ända sedan den moderna människans ursprung, och är fortfarande ett stort globalt folkhälsoproblem. Malaria orsakas av encelliga parasiter som infekterar röda blod celler och orsakar sjukdom som karakteriseras av cyklisk feber. Malaria parasiter är fascinerande och komplexa organismer där interaktionen med värden avgör utfallet av infektionen. En infektion med samma parasit i olika människor kan variera från att vara asymtomatisk, till att orsaka mild eller svår sjukdom med dödligt utfall.

Forskningen i vår forskargrupp fokuserar på hur malaria parasiter interagerar med sin värd genom att utsöndra ett stort antal proteiner, och hur dessa interaktioner på en molekylär nivå inverkar på hur malaria infektion och sjukdom utvecklas. Vi utvecklar och tillämpar nya genetiska metoder baserade på DNA-sekvensering för att slå ut hundratals gener i parasitens arvsmassa samtidigt och utläsa den fenotypiska effekten av förlusten av dessa gener. Det långsiktiga målet med vår forskning är att kartlägga proteiner med kritiska roller i parasitens förmåga att etablera infektion och orsaka sjukdom, som i sin tur kan utgöra nya mål för framtida malaria mediciner och vaccin.

Nedladdningsbara bilder

ledamöter-02

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned
Bushell_Ellen_2579_200917_fotoMattiasPetterson_hires

Foto: Mattias Petterson

Ladda ned
BushellEllen_fotoErikThorDSC_2415_1100x733

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned

Kort fakta om Ellen

Intressen: Jag älskar att odla och jobba i trädgården, och att vara ute i skogen och vid havet med familjen. 

Övrigt: Har nyligen återvänt till Västerbotten där jag växte upp, efter nästan 20 år utomlands.

Jag vill vara med och aktivt förmedla och försvara forsknings betydelse och ställning i samhället, och att fler unga människor ska känna att forskare som yrke är något som är uppnåeligt för människor med all olika sorters bakgrunder. Genom att arbeta för att vi forskare blir mer synliga och tillgängliga tror jag att vi därmed kan öka samhällets förtroende och uppskattning för forskning, och Sveriges unga akademin är det perfekta forumet för detta sorts arbete.

Akademiaktivitet

Inga inlägg hittades

Publikationer

Inga inlägg hittades