Utomhusporträtt av Iva Lučić

Foto: Jesper Ahlin Marceta

Om Ivas forskning

Mitt forskningsintresse omfattar perioden från sent 1800-tal till sent 1900-tal med inriktning på framförallt sydöstra Europa och östra Centraleuropa. Viktiga forskningsämnen som mitt arbete berör är exploatering av naturresurser, relationen mellan imperialt styre och naturvård, nations- och statsbildningsprocesser på Balkan, politiska mobiliseringsprocesser, religiositet som social praktik, kvinnors roll i den romersk-katolska kyrkan, post-osmansk transition i sydöstra Europa, samt krig i Bosnien och bystanders. Mitt nuvarande projekt har titeln ”Extracting Nature: Making Peripheries. Global Perspectives on the Balkans as Extractive Periphery 1850–1990”. Tidsperioden jag undersöker präglade Balkan, framför allt Bosnien, som en av världens viktigaste globala virkesexportörer till olika delar av världen, bland annat Australien, Mellanöstern, USA och även flera delar av Europa. Detta skedde dock på bekostnad av den egna ekonomiska utvecklingen och med förödande ekologiska konsekvenser i regionen. Dessutom skedde denna massiva resursutvinning och export under mycket olika politiska regimer: två imperier (det osmanska och det habsburgska), post-imperialistiska nationalstater och en socialistisk regim i Jugoslavien. Jag undersöker hur de olika politiska regimerna påverkade exploateringsdynamiken som ledde till att Bosnien blev en ekologisk och ekonomisk periferi.

Nedladdningsbara bilder

LucicIva_fotoJAM_3S9A2964_hires

Foto: Jesper Ahlin Marceta

Ladda ned
LucicIva_fotoJAM_3S9A2968_hires

Foto: Jesper Ahlin Marceta

Ladda ned
Lucic,-Iva_MG_5607

Foto: Mikael Wallerstedt

Ladda ned

Kort fakta om Iva

Jag är utbildad operasångerska och står gärna på scen och sjunger. Förutom senromantikern Puccini, älskar jag även Mozarts operor. Jag tycker mycket om att läsa, gå på bio och att resa tillsammans med min familj genom hela Balkan.

Jag är med i Sveriges unga akademi för att den erbjuder en unik arena och möjlighet att driva forskningspolitiska frågor och ger möjlighet att påverka den forskning och vetenskap som bedrivs i Sverige, men även internationellt. Särskilt fokus i mitt engagemang vill jag lägga på att stärka transnationella perspektiv i svensk humanistisk forskning. Dessutom vill jag arbeta med att stärka mångspråkighet inom den svenska forskningen och möjligheten till att framföra sina resultat på flera språk förutom svenska och engelska.

Mer om Iva

ledamot-singel-03
Spela film

Foto: Erik Thor/SUA

Akademiaktivitet

Inga inlägg hittades

Artiklar

Inga inlägg hittades