Utomhusporträtt Lisa Hellman

Foto: Erik Thor/SUA

Om Lisas forskning

I min forskning undersöker jag den tidigmoderna globaliseringsprocessen, och använder svenska krigsfångar i de centralasiatiska gränsområdena mellan år 1700 och 1730 som fallstudie. Som en effekt av det stora nordiska kriget togs omkring 25 000 män och kvinnor i den svenska armén som krigsfångar och tillbringade mer än ett decennium utomlands. Några av dessa fångar tvingades till exempel in i rysk tjänst, en del anmälde sig frivilligt till sådan tjänstgöring och en del hamnade i slaveri. Genom att kombinera nord- och västeuropeiska, ryska och kinesiska källor är det möjligt att spåra dessa mäns och kvinnors roll på arenor som interkulturell kommunikation, diplomati, kunskapsspridning och handel. Tillsammans knöt dessa arenor samman världen, de globaliserade den. På så sätt kan min forskning visa vilken roll människor i ofrihet, som till exempel fångar, spelat i världshistorien.

Jag är intresserad av hur kulturmöten har påverkat människors vardag, och hur denna vardag i sin tur förändrat världen. Min forskning utgör därmed en skärningspunkt mellan social-, kultur-, maritim- och globalhistoria, med ett speciellt fokus på genus. Regionalt är jag speciellt inriktad på Öst- och Centralasien, och tidsmässigt på tidigmodern tid.

Nedladdningsbara bilder

HellmanLisa_fotoErikThor_DSC_5878_1100x733

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned
HellmanLisa_fotoBCDSSpress_hires

Foto: BCDSS Press

Ladda ned
Porträtt: Lisa Hellman

Foto: Anders Ståhlberg/SU

Ladda ned

Kort fakta om Lisa

Född: 1984
Övrigt: Pingvinfantast som stått mitt i Kirgizistan utan pengar. Har den akademiska deckaren Kate Fansler som förebild (minus alla mord).

Jag är medlem i Sveriges unga akademi för att förändra och bevara: jag vill gärna hjälpa till att slå vakt om de rättigheter som vunnits och framsteg som gjorts; samtidigt erbjuder akademin en möjlighet att arbeta för att vända på negativa trender, och nå en högre utbildning och forskning som är jämlik och världsledande samtidigt. Jag vill speciellt gärna arbeta med internationaliseringens många ansikten och former, och fundera på vilka grupper som kan missgynnas och gynnas av internationalisering som mål och praktik.

ledamot-singel-03
Spela film

Foto: Erik Thor/SUA

Akademiaktivitet

Inga inlägg hittades

Publikationer

Inga inlägg hittades