Utomhusporträtt av Michael Schöll

Foto: Elena Camporesi

Om Michaels forskning

Min forskning syftar till att utveckla metoder för att så tidigt som möjligt identifiera patologiska förändringar i en hjärna som kommer att utveckla en neurodegenerativ sjukdom, såsom en demenssjukdom, och för att hitta vad som skiljer den från en hjärna som åldras friskt. Min forskargrupp driver flera kliniska studier där vi använder oss av hjärnavbildande metoder som positronemissionstomografi (PET), magnetresonanstomografi (MRT), och datortomografi (DT), biomarkörer som kan mätas i spinalvätska och nu även i blod samt olika sätt att mäta kognition, både genom neuropsykologisk utredning och app-baserat i hemmet. Vi bedriver även metodutveckling som till exempel nya djupinlärningsbaserade metoder för att analysera hjärnundersökningar och validering av nya spårämnen för PET.

Nedladdningsbara bilder

SchollMichael_fotoElenaCamporesi_hires

Foto: Elena Camporesi

Ladda ned
SchollMichael_fotoErikThor_DSC_6167_1100x733

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned
SchollMichael_fotoErikThor_DSC_6188_1100x733

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned
SchollMichael_fotoErikThor_DSC_6194_1100x733

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned

Kort fakta om Michael

Intressen: Musik, gamla fordon, kampsport, arkitektur och självklart hjärnan!
Övrigt: Jag hoppade av läkarprogrammet för att bli musiker (det blev inget…).

Jag brinner för forskning men upplever att omständigheterna under vilka forskning bedrivs i olika skeden av karriären ofta är svårbegripliga, slumpmässiga och orimliga. Unga forskares och forskningens behov måste få mer gehör, framför allt på den politiska arenan, samtidigt som gapet behöver minskas mellan forskningsresultat, deras praktiska implementering och allmänhetens intresse. Unga forskningsledare är den mest avgörande gruppen för att forskning ska kunna både etableras och förnyas, samtidigt som de har en enorm press på sig att etablera egen finansiering, inriktning och handledarskap, ofta utan konkret stöd. Jag tror starkt på Akademins koncept som en röst och tvärvetenskaplig ”lobbyorganisation” där likasinnade forskare från olika områden men i jämförbara karriärfaser kan diskutera och driva viktiga frågor som annars alltför ofta förblir ohörda.

Akademiaktivitet

Inga inlägg hittades

Publikationer

Inga inlägg hittades