Utomhusporträtt av Oscar Agertz

Foto: Erik Thor/SUA

Om Oscars forskning

Jag forskar inom teoretisk astrofysik, med fokus på hur stjärnor och galaxer bildas. Vad är det som gör att Universum, givet 13.8 miljarder år av utveckling, producerar de otroligt varierande typer av galaxer som vi kan observera idag? Hur bildades Vintergatan? Finns det en gräns för hur små eller stora galaxer kan bli? Varför slutar vissa galaxer att bilda stjärnor? Dessa är exempel på frågor som jag och min forskargrupp försöker besvara, bland annat med hjälp av stora numeriska modeller på superdatorer. Dessa simuleringar gör det möjligt att studera vilken fysik som faktiskt styr galaxers utveckling samt hur olika fenomen som till exempel galaxkrockar, påverkar deras liv.

Nedladdningsbara bilder

AgertzOscar_fotoErikThor_005_hires

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned

Kort fakta om Oscsr

Född: 1980
Intressen: Jag älskar att vara med familj och vänner. Extra glad är jag när jag kan lägga en hel eftermiddag på att laga mat och lyssna på musik. Jag tycker om att läsa, och på min fritid blir det främst litteratur som inte har något att göra med mitt forskningsområde.
Övrigt: Jag har bott och forskat i Schweiz, USA och England innan jag återvände till Sverige.

Jag är med i Sveriges unga akademi för att kunna arbeta för att bra forskning ska få en starkare närvaro i vårt samhälle. Frågor som är viktiga för mig är hur vetenskap och vetenskapligt tänkande kommuniceras, och då främst till ungdomar och barn, samt hur jämlika och tydliga karriärvägar för unga forskare kan förbättras. Utöver detta så är jag intresserad av akademins politiska arbete, och hur vi kan värna om en fri och välfinansierad grundforskning.

Akademiaktivitet

Inga inlägg hittades

Publikationer

Inga inlägg hittades