Utomhusporträtt av Sigrid Schottenius Cullhed

Foto: Erik Thor/SUA

Om Sigrids forskning

Jag är litteratur- och kulturhistoriker med särskilt starkt intresse för antik grekisk och romersk litteratur och dess inverkan under senare perioder världen över. De litteraturvetenskapliga forskningsfrågor som lockar mig har ofta tvärvetenskapliga förgreningar. För tillfället driver jag ett projekt som undersöker representationer av sexuella övergrepp och tystnadskultur i den klassiska traditionen. Syftet är att bidra till bättre förståelse för varför sexualbrottsoffer ofta tiger om sina erfarenheter eller upplever att ingen lyssnar på dem när de väl berättar. Jag är också verksam i två tvärvetenskapliga samarbetsprojekt: forskarskolan vid Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa, Womher, samt det ERC-finansierade projektet Mothernet, vilket undersöker samtida berättelser och erfarenheter av moderskap i Europa.

Nedladdningsbara bilder

SchotteniusCullhedSigrid_fotoerikthor_015_1100x733

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned
SchotteniusCullhedSigrid_fotoerikthor_014_1100x733

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned
SchotteniusCullhedSigrid_fotoEricCullhed_hires

Foto: Eric Cullhed

Ladda ned

Kort fakta om Sigrid

Född: 1981
Intressen: Musik, film och litteratur.
Övrigt: Jag bor numera i Uppsala, kommer ursprungligen från Malmö och har sedan barndomen bott i flera europeiska städer: Paris, Madrid, Stockholm, London, Rom, Pisa och Genève.

Som ledamot i Sveriges unga akademi vill jag verka för ökad samverkan mellan yngre forskare i Sverige och bidra till att vårt arbete synliggörs. I synnerhet vill jag utveckla och bidra till dialog och samarbete över ämnesgränserna och utforska de humanistiska ämnenas alla möjliga platser i de samtalen. Slutligen vill jag arbeta för bättre förutsättningar för yngre och framtida kollegor inom svensk litteraturvetenskap.

Mer med Sigrid

 

ledamot-singel-03
Spela film

Foto: Erik Thor/SUA

Akademiaktivitet

Inga inlägg hittades

Publikationer

Inga inlägg hittades