Utomhusporträtt av Ylva Söderberg

Foto: Erik Thor/SUA

Om Ylvas forskning

Min forskning handlar om mötet mellan experter och de människor som de är experter på – det kan vara till exempel döva och dövlärare, eller läkare och patienter. I dessa möten sker ofta intressanta saker. Experterna kan komma att utmanas av sina mänskliga ”objekt”, så att en konflikt uppstår. Eller de kan ingå i en allians, där de går samman för att tillvarata gemensamma intressen. Det som alltid sker är dock någon typ av förhandling kring vilken kunskap som räknas, och vem som bestämmer – är det den som själv är sjuk eller läkaren som vet mest om sjukdomen? Vad räknas som relevant kunskap, och vem får uttala sig? Att studera dessa förhandlingar som skett i olika sammanhang under de senaste cirka 150 åren kan hjälpa oss att bättre förstå dagens strider kring kunskapsproduktion och faktavärdering.

Nedladdningsbara bilder

SoderfeldtYlva_fotoErikThor_DSC_3056_hires

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned
SöderfeldtYlva_fotoErikThor_DSC_3079_1100x733

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned
SoderfeldtYlva_DSC_7306_hires

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned
SoderfeldtYlva_fotoDavidNaylor_hires

Foto: David Naylor

Ladda ned

Kort fakta om Ylva

Född: 1984

Jag har ett stort intresse för samarbete och kommunikation över disciplingränserna, både i min forskning och min undervisning. Genom akademin får jag knyta fler kontakter inom andra ämnen och även arbeta för ett universitetslandskap där mer interdisciplinärt utbyte sker.

Akademiaktivitet

Inga inlägg hittades

Publikationer

Inga inlägg hittades